Jak działa fotowoltaika dla rolników?

Jak działa fotowoltaika dla rolników?

Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wyprodukowany przez instalację fotowoltaiczną prąd stały przepływa przez inwerter (urządzenie zwane potocznie falownik), w którym wytworzona energia zostaje zamieniona na prąd zmienny. Jest to prąd taki, jakiego dostarcza operator energii elektrycznej. Typowy prąd używany w gniazdkach, tj. 230 V. Dodatkowo dla sprawnego działania tego zestawu dla rolników potrzebny jest jeszcze licznik, celem określenia ilości prądu, jaka została wytworzona przez panele fotowoltaiczne. Dzięki niemu można też rozliczać się z dostawą energii elektrycznej, jeśli będzie odbierał prąd od rolników.

Moduł, jakim są panele fotowoltaiczne montowane na dachu, składa się z ogniw krzemowych, połączonych szeregowo i/lub równolegle. Jedna cząstka promieniowania słonecznego, czyli foton, podczas promieniowania słonecznego wpada wprost na ogniwo krzemowe. Dzięki fizykochemicznym właściwościom krzemu zostaje wybity elektron, gdzie jego ruch to w uproszczeniu właśnie pojawienie się energii elektrycznej. Cała konstrukcja modułu/panelu słonecznego musi być wytrzymała, dlatego też dla usztywnienia jest wykonana z aluminium, a od spodniej warstwy niejako wtopiona jest specjalna folia. Warstwę wierzchnią panelu tworzy zamontowana specjalna szyba często polerowana lub ze specjalnie projektowaną teksturą. Każdy element jest specjalnie projektowany tak, aby pochłaniać, a nie odbijać światło. Poprawia to sprawność działania urządzenia, a co za tym idzie wydłuża także żywotność urządzenia. Sterowaniem całego układu zajmuje się specjalna puszka przyłączeniowa. Wyposażona jest ona w diody bocznikujące, kontrolujące działanie. Każda puszka jest też strzeżona przez wadliwym działaniem poprzez rozłącznik mający za zadanie w razie sytuacji awaryjnej odłączyć uszkodzony panel.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził nowy, dotacyjny i pożyczkowy program pod nazwą Agroenergia. To program adresowane do wyselekcjonowanego grona adresatów. Z tego programu mogą skorzystać jedynie rolnicy indywidualni. Należy przypomnieć tu, kogo polskie prawo uważa za rolnika indywidualnego. Jest to osoba fizyczna, będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Jeśli spełniasz te wymagania to program ten pomoże ci zrealizować tę inwestycję. Zgodnie z założeniami programu można ubiegać się dotację w maksymalnej wysokości 800 tyś. zł oraz o pożyczkę w kwocie między 100 tyś. zł a 2 mln zł.

Poza programem Agroenergia jako rolnikowi indywidualnemu przysługuje Ci ulga inwestycyjna na fotowoltaikę, z której możesz korzystać nawet przez 15 lat. Ta ulga polega ona na odliczeniu od należnego podatku rolnego 25% kosztów instalacji fotowoltaicznej art. 13 Ustawy o podatku rolnym 2017 (Dz. U. 2016, poz. 617).

No Comments

Post A Comment