Jak obliczyć potrzebną moc paneli fotowoltaicznych? Ile energii zużywa dom?

Jak obliczyć potrzebną moc paneli fotowoltaicznych? Ile energii zużywa dom?

Przy wyborze mocy paneli fotowoltaicznych trzeba dokładnie przeanalizować rachunki za energię elektryczną. Pozwoli to na obliczenie zużywanej rocznie energii, co umożliwi dobranie odpowiedniej mocy instalacji, która wyprodukuje ilość energii odpowiadającą rocznemu zużyciu. Należy też uwzględnić opusty – 0,8 za 1 kWh w przypadku instalacji do mocy 10 kW lub 0,7 jeżeli moc instalacji wynosi od 10 do 50 kW. Przy dobieraniu mocy instalacji trzeba też wykalkulować ilość energii jaką w ciągu roku może wyprodukować instalacja fotowotlaiczna. W Internecie dostępne są wzory, które pozwalają na obliczenie potrzebnej mocy:

gdzie:

  • Ek – ilość zużywanej rocznie energii [kWh],
  • a – procentowy udział bieżącej konsumpcji własnej [%],
  • b – procentowy udział ilości energii oddanej do sieci [%],
  • opust – do 10 kW – 0,8, powyżej 10 kW – 0,7,
  • a+b = 100%,
  • Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV [kWh].

Podczas montażu paneli fotowoltaicznych należy też uwzględnić jaka będzie ich wydajność. Jest ona zależna głównie od poziomu nasłonecznienia, czyli natężenia promieniowania słonecznego na określoną powierzchnię i o określonym czasie. Ważne jest też, aby dbać o panele fotowoltaiczne. Należy je odpowiednio często konserwować oraz czyścić, ponieważ wszelkie duże zabrudzenia i usterki mogą ograniczać ich wydajność.