Recykling modułów PV

Recykling modułów PV

Instalacja fotowoltaiczna może pracować kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Mimo wszystko, coraz częściej pytacie nas, co zrobić ze sprzętem po okresie użytkowania. Zastanawiają się nad tym nie tylko właściciele mikroinstalacji, ale też rolnicy, którzy dzierżawią swoje grunty pod fotowoltaikę i chcą wiedzieć, czy jeśli zostaną z tym sami, będą mogli łatwo zutylizować niepotrzebny sprzęt. Jak sytuacja z recyklingiem modułów fotowoltaicznych wygląda dzisiaj w Polsce?

Fotowoltaika ma wiele zalet i są one powszechnie znane i wymieniane. Spośród ograniczeń – bo trudno je nazwać wadami – wymieniane są: energochłonny proces produkcji sprzętu i recykling oraz utylizacja urządzeń po okresie eksploatacji. To ostatnie ograniczenie – ze względu na to, że fotowoltaika w Polsce jest stosunkowo młodą dziedziną energetyki – będzie miało większe znaczenie dopiero za kilkanaście lat, jednak przezorni inwestorzy myślą o tym już na etapie planowania inwestycji.

Rozwiewając zatem ich wątpliwości chcemy dzisiaj nieco przybliżyć zagadnienie recyklingu modułów fotowoltaicznych w Polsce.