Agroenergia. 200 milionów zł dla rolników na fotowoltaikę

Agroenergia. 200 milionów zł dla rolników na fotowoltaikę

1 października 2021 r. ruszył nabór wniosków w ramach pierwszej części programu Agroenergia, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

Fotowoltaika, wiatr, pompy ciepła

Pierwsza część naboru dotyczy dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór potrwa do wyczerpania środków.

Biogazownie rolnicze

Część druga programu, realizowana bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów energii. W tym przypadku nabór potrwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

Nabory dla rolników 

W obydwu częściach programu wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych).

200 mln zł na dotacje i pożyczki

Program Agroenergia opiera się na bezzwrotnych dotacjach oraz niskooprocentowanych pożyczkach. Jak zapewnia NFOŚiGW, w obydwu przypadkach są to stabilne formy dofinansowania. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Agroenergia” można składać do 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Budżet całego programu, łącznie z naborem, który odbył się w 2019 r., to 200 mln zł (w tym bezzwrotne formy dofinansowania 153,4 mln zł, a zwrotne formy 46,6 mln zł). Ze względu na fakt, że wsparcie finansowe w ramach programu Agroenergia będzie udzielane wyłącznie w ramach horyzontalnej pomocy publicznej na ochronę środowiska, decydującym terminem kwalifikowania kosztów będzie dzień złożenia wniosku o wsparcie finansowe. Szczegółowe informacje o wysokościach dofinansowania i parametrach urządzeń objętych wsparciem dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW.