Chcą nałożyć dodatkowe opłaty na prosumentów

Chcą nałożyć dodatkowe opłaty na prosumentów

Regulator rynku energetycznego zaproponował wprowadzenie wymogu, aby osoby posiadające panele fotowoltaiczne na dachu ponosiły większe opłaty sieciowe. Według części zwolenników rozwoju OZE wprowadzenie takich rozwiązań może zdecydowanie zmniejszyć zainteresowanie instalowaniem własnych instalacji PV.

Propozycja przedstawiona przez California Public Utilities Commission – agencję, która reguluje rynek publiczny, włącznie z obszarem energii elektrycznej, telekomunikacji, gazu ziemnego i wodociągów w Kalifornii, zakłada odejście od systemu net-meteringu na rzecz net-billingu, a więc rozliczenia wartościowego. Skutkowałoby to wzrostem rachunków za energię elektryczną zarówno u obecnych jak i przyszłych prosumentów. W Kalifornii funkcjonuje ponad 1,2 mln gospodarstw domowych posiadających własną instalację PV. To więcej niż w jakimkolwiek innym stanie w USA. Często rozwiązania stosowane w Kalifornii są powielane w innych regionach Stanów Zjednoczonych.

Firmy energetyczne oraz instalatorzy od dawna analizowali jak dużo mogą zapłacić właściciele domów jednorodzinnych za podłączenie do sieci. Spółki takie jak Pacific Gas & Electric, który jest największym sprzedawcą prądu i gazu w Kalifornii stwierdził, że system net-billingu nie jest sprawiedliwy w szczególności dla gospodarstw domowych nie posiadających własnej instalacji słonecznej, które muszą ponosić pełne opłaty sieciowe. Z kolei instalatorzy PV przekonują, że system ten sprawiedliwie wynagradza właścicieli domów i zachęca do większej autokonsumpcji energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej.

Można odnieść wrażenie, że w swojej propozycji California Public Utilities Commission sugeruje, że obecne podejście do net-meteringu ,,negatywnie wpływa na klientów nie uczestniczących aktywnie na rynku energii elektrycznej, nie jest opłacalne i nieproporcjonalnie szkodzi podatnikom o niskich dochodach”.

Kalifornijskie przedsiębiorstwa energetyczne, które wezwały do znaczących zmian w polityce dotyczącej montażu mikroinstalacji PV na dachach, z zadowoleniem przyjęły propozycję regulatora. Będzie ona teraz przedmiotem publicznych konsultacji po czym 27 stycznia 2022 roku zostanie poddana pod głosowanie przez California Public Utilities Commission.

Propozycja regulatora rozwścieczyła przemysł fotowoltaiczny, który stwierdził, że proponowane podniesienie opłat sieciowych jest nadmierne. California Solar i Storage Association przekonuje, że przeciętne gospodarstwo domowe posiadające panele fotowoltaiczne zapłaci o ponad 50 proc. wyższe rachunku za energię. W przypadku klientów np. firmy PG&E rachunki wzrosną z ok. 133 do ok. 215 dolarów miesięcznie.