cena oleju opałowego

Chcą nałożyć dodatkowe opłaty na prosumentów

Chcą nałożyć dodatkowe opłaty na prosumentów

Chcą nałożyć dodatkowe opłaty na prosumentów

Regulator rynku energetycznego, California Public Utilities Commission, wywołał burzę w sektorze energetycznym, prezentując inicjatywę dotyczącą posiadaczy paneli fotowoltaicznych. Chodzi o potencjalne wprowadzenie wyższych opłat sieciowych dla tych, którzy zdecydowali się na zielone technologie i zamontowali panele na swoich dachach.

Od net-meteringu do net-billingu: Zmiana paradygmatu

Jednym z kluczowych elementów tej propozycji jest przejście od obecnego systemu net-meteringu, polegającego na saldowaniu zużywanej i dostarczanej energii, do net-billingu, który skupia się na wartościowym rozliczaniu energii. Taka zmiana niewątpliwie doprowadziłaby do wzrostu opłat za energię, zarówno dla obecnych, jak i przyszłych prosumentów.

Stanowisko firm energetycznych i instalatorów

Spółki energetyczne, takie jak Pacific Gas & Electric – lider na rynku kalifornijskim, argumentują, że proponowane rozwiązanie jest bardziej sprawiedliwe. Obecny system net-meteringu nie byłby według nich korzystny dla tych, którzy nie posiadają paneli słonecznych, ponieważ muszą oni ponosić pełne koszty opłat sieciowych. Z drugiej strony, reprezentanci branży fotowoltaicznej, wskazują na zalety obecnego systemu, który zachęca właścicieli domów do korzystania z energii produkowanej przez ich instalacje i zwiększa autokonsumpcję.

Kontrowersje wokół propozycji

Propozycja wprowadzenia wyższych opłat sieciowych dla posiadaczy paneli fotowoltaicznych spotkała się z ostrą krytyką ze strony przemysłu fotowoltaicznego. Organizacje branżowe, takie jak California Solar i Storage Association, podkreślają, że proponowane zmiany mogą doprowadzić do znaczącego wzrostu kosztów dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Na przykład, według ich szacunków, klienci firmy PG&E doświadczyliby wzrostu opłat z około 133 dolarów do aż 215 dolarów miesięcznie.

Nadchodzące konsultacje i decyzje

Kontrowersyjna propozycja regulatora teraz znajdzie się w centrum uwagi opinii publicznej podczas konsultacji społecznych. Po zakończeniu tej fazy, 27 stycznia 2022 roku, ostateczna decyzja zostanie podjęta przez California Public Utilities Commission.

W kontekście globalnej debaty o zrównoważonej energii i konieczności przejścia na źródła odnawialne, decyzja ta będzie miała znaczenie nie tylko dla Kalifornii, ale może także wyznaczyć kierunek dla innych regionów USA. Wprowadzenie nowych opłat mogłoby wpłynąć na tempo adopcji technologii zielonych w kraju, co podkreśla wagę zbliżającej się decyzji.