Magazynowanie energii elektrycznej

Przechowywanie nadmiarów energii

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem i realizacją magazynów energii elektrycznej. Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w oparciu o wiedzę naszych ekspertów.

Nadrzędnym i podstawowym celem stosowania magazynów energii jest potrzeba poprawy parametrów sieci w miejscach, gdzie występują czynniki wpływające na destabilizację jakości dostarczanych usług elektroenergetycznych przez OSD.

Możliwości zastosowania dla właścicieli elektrowni pozyskujących energię z odnawialnych źródeł:

  • Możliwość regulacji parametrów sieci (programowanie) wytwarzanej i pobieranej z sytemu energetycznego dla niestabilnego źródła OZE.
  • Możliwość regulacji mocy biernej w instalacjach.
  • Możliwość zapewnienia alternatywnego źródła energii elektrycznej klientom w przypadku chwilowego braku zasilania z sieci elektroenergetycznej lokalnego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego.
  • Możliwość zmniejszenia mocy przyłączeniowej „elektrowni OZE” – w przypadku niedostatecznego stanu sieci przesyłowej; magazyn energii pozwala na przejęcie nadwyżek mocy ponad moc przyłączeniową, co może skutkować zmniejszeniem nakładów na przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej lokalnej spółki dystrybucyjnej.