Projektowanie i kompleksowa realizacja elektrowni fotowoltaicznych, biogazowych, wiatrowych i geotermalnych

Uzyskanie niezależności energetycznej przy równoczesnym zachowaniu troski o środowisko naturalne

MAF ENERGY specjalizuje się w kompleksowym planowaniu, przygotowaniu, opracowaniu oraz wykonawstwie inwestycji z zakresu budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Pomagamy zaprojektować i w kompleksowy sposób zrealizować inwestycje:

Dzięki skumulowanym kompetencjom realizujemy cały proces przygotowania i realizacji inwestycji obejmujący:

 • opracowanie koncepcji i planów, a następnie dokumentacji projektowej,
 • uzyskanie decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę,
 • uzyskanie warunków podłączenia do sieci operatorów energetycznych (TWP),
 • pozyskanie koncesji,
 • zaprojektowanie i skompletowanie źródeł finansowania inwestycji,
 • przygotowanie i asystę przy udziałach w aukcjach,
 • opracowanie umów PPA,
 • kompleksową realizację instalacji oraz przyłączy do sieci,
 • uzyskanie optymalnych warunków sprzedaży energii i jej bilansowania.

Realizujemy projekty “pod klucz”, jednocześnie aktywnie wspierając przygotowanie i realizację projektów OZE dla:

 • klastrów energetycznych,
 • prywatnych przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółek komunalnych,
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.