Projektowanie i realizacja inwestycji w zakresie budownictwa o ultraniskim zapotrzebowaniu na energię

Budowa najnowocześniejszych technologicznie domów w Polsce

Budownictwo o niemal zerowym zużyciu energii oznacza nie tylko zapewnienie najwyższego komfortu lecz przede wszystkim realne i duże korzyści dla inwestora. Budynek o ultraniskim zapotrzebowaniu na energię zaczyna zwracać się już od chwili oddania go do użytku, a oszczędności generowane nieustannie przez lata sprawiają, że jest to szczególnie rentowna inwestycja. Ponadto, dzięki niskiemu zużycia energii, budynek można w całości zasilać z odnawialnych źródeł energii uniezależniając się tym samym od zewnętrznych dostawców energii.

Obiekt spłaca się sam, niezależnie od cen energii i panującej na rynku koniunktury, a właściwie zaprojektowany i wykonany jest odporniejszy na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także szkód budowlanych wynikających z innych przyczyn. Prowadzi to w konsekwencji do obniżenia kosztów serwisowania i ewentualnych napraw w przyszłości.

Właściwie przeprowadzony proces projektowy, który zdefiniuje możliwości optymalizacji zużycia energii w danym obiekcie pozwoli zaoszczędzić na opłatach za energię elektryczną oraz cieplną.

Pożądane parametry budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii osiąga się dzięki przestrzeganiu kilku głównych zasad.

Podstawą jest zapewnienie właściwej ochrony cieplnej budynku. Chroni ona przed chłodem w zimie oraz przed upałem w lecie, zapewniając optymalną temperaturę wewnątrz pomieszczeń w każdej porze roku. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych (w polskich warunkach) dla budynku pasywnego nie powinna przekraczać 0,1 W/(m²K), co odpowiada ociepleniu o grubości około 35 cm. Dla zapewnienia właściwego komfortu cieplnego niezbędne jest zastosowanie systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła. Współczesne urządzenia tego typu są w stanie odzyskać ponad 90% energii cieplnej zawartej w powietrzu wywiewanym z pomieszczeń. Energii, której się nie traci – nie trzeba uzupełniać.

Do sprawnego funkcjonowania systemu wentylacyjnego oraz odzysku ciepła, a także w celu uniknięcia szkód budowlanych, które często mają miejsce w tradycyjnych obiektach w budynku o niemal zerowym zużyciu energii, należy zapewnić właściwą szczelność powłoki budynku. Określa ją współczynnik n50, którego wartość pożądana wynosi 0,6 h-1. Wymiana powietrza w sposób inny niż przez rekuperator oznacza straty energii.

Dziś każdy Przedsiębiorca musi dbać o dobrą jakość powietrza w swoich obiektach. Dotyczy to zarówno pomieszczeń oświatowych, mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych. Jest to konieczne przede wszystkim ze względów zdrowotnych. Pracownicy, niezależnie od branży, powinni mieć jak najlepsze warunki do wykonywania swoich zadań. Parametry mikroklimatu pomieszczeń mają decydujący wpływ na efektywność pracy. Ważne żeby zapewnić optymalne dla danych czynności stężenie dwutlenku węgla, inne bowiem będzie ono w biurach, mieszkaniach, a inne w zakładzie produkcji, czy klasie szkolnej. Wysokiej klasy nowoczesne systemy wentylacji gwarantują optymalny mikroklimat pomieszczeń mieszkalnych, produkcyjnych i biurowych. Na ten mikroklimat składają się stężenie dwutlenku węgla, temperatura, wilgotność, stężenie lotnych związków organicznych (VOC), prędkość ruchu powietrza i temperatura przegród zewnętrznych. Kolejną kluczową zaletą nowoczesnych systemów wentylacyjnych jest energooszczędność.

Okna oraz ich usytuowanie są również niezwykle istotne z punktu widzenia zachowania pozytywnego bilansu energetycznego. Okna służą do oświetlania pomieszczeń, a ich rozsądne umiejscowienie pozwala ograniczyć nakłady na sztuczne oświetlenie. Są one także kluczowym elementami powłoki budynku, gdyż przez nie czerpie on energię z zewnątrz – ze słońca. Wysokojakościowe okna pasywne pozyskują energię z promieniowania słonecznego równocześnie nie pozwalając na straty cieplne.

Zapotrzebowanie na energię użytkową w obiekcie przemysłowym powinno wynosić mniej niż 10 kWh/m2/m²a, zapotrzebowanie na energię pierwotną, czyli umowną ilość energii dostarczanej do budynku, aby mógł on poprawnie funkcjonować,  poniżej 3 kWh/m2/m²a, co spełnia definicję budynki niemal zeroenergetycznego. Liczby te są wartościami granicznymi, a faktyczne zużycie energii w budynkach pasywnych jest zazwyczaj dużo niższe. Oznacza to, że za cenę dodatkowych kosztów inwestycyjnych (na poziomie od 0 do 14%) inwestor uzyskuje oszczędności energetyczne wahające się pomiędzy 80 a 95%.

Biorąc pod uwagę nieustanny wzrost cen nośników energii, budynek o niemal zerowym zużyciu energii generować będzie z biegiem czasu coraz większe oszczędności, które niwelują całkowicie początkowe wyższe koszty inwestycyjne. Dalsza eksploatacja budynku nie jest obciążeniem dla właściciela, gdyż koszty utrzymania budynku są dziesięciokrotnie Duże ilości ciepła odpadowego z procesów technologicznych jest wyrzucanych do atmosfery, podczas gdy wydaje się pieniądze na ogrzewanie hal produkcyjnych. Okazuje się, że jest wiele obiektów, które są w stanie utrzymać bilans energetyczny na poziomie 0, co więcej – istnieje przecież także możliwość, by nadmiar ciepła odzyskanego w wyniku procesów technologicznych akumulować.

Istnieje wiele sposobów na zagospodarowanie energii, która przeznaczona była na straty. Wymaga to zawsze indywidualnego podejścia dostosowanego do specyfiki, lokalizacji i możliwości obiektu, stanowiącego podstawę do rozsądnego zainwestowania środków, których zwrot będzie gwarantowany.

Optymalizacja technologii budowy oraz udział OZE w bilansie energetycznym poprzez zastosowanie fotowoltaiki, energii wiatrowej, pomp ciepła i innych źródeł OZE to działania mające u swoich podstaw efektywność ekonomiczną, zakładającą minimalizację emisji uciążliwości dla środowiska naturalnego – śladu ekologicznego (footprint) oraz zmniejszenie opłat za energię końcową – czyli formę energii, którą po przetworzeniu użytkuje się np. w formie energii elektrycznej, sprężonego powietrza, ciepła do C.O., ciepłej wody użytkowej pary technologicznej itp.

MAF ENERGY  zapewnia kompleksową obsługę na wszystkich etapach procesu budowlanego i propaguje wdrożenie wewnętrznego systemu optymalizującego na wszelkich możliwych poziomach. Dokłada wszelkich starań, aby każdy budynek objęty procesem wielokryterialnej optymalizacji ekonomiczno-środowiskowej był modelem na rynku nowoczesnych rozwiązań.

Największymi zaletami budynków o ultraniskim zapotrzebowaniu na energię są:

  • niższe koszty mediów: energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i ścieków sanitarnych, związanych z bieżącą eksploatacją budynku.
  • ochrona kapitału inwestycyjnego nieruchomości
  • niezależność od dostawy energii
  • zwiększona niezawodność (np. systemy fotowoltaiczne mają 25 lat gwarancji)
  • dobry mikroklimat pomieszczeń, a co za tym idzie, zwiększony komfort życia i bezpieczeństwa

Poznaj

PROJEKT SOSNÓWKA

– ekologiczne osiedle –