Projektowanie i realizacja projektów SMART CITY

Wsparcie mieszkańca i zapewnienie mu wygodnego, ekonomicznego i bezpiecznego życia

Inteligentne miasta można zdefiniować z wykorzystaniem kilku podstawowych zagadnień:

 • istotne miejsce zajmują w nich technologie informatyczno-komunikacyjne (ICT),
 • istotną rolę pełni dążenie do wysokiego poziomu ochrony środowiska,
 • wdrażane są energooszczędne rozwiązania w zakresie transportu publicznego i prywatnego,
 • rozwijane są kompetencje społeczne w szerokim zakresie,
 • szeroko rozumiane bezpieczeństwo Mieszkańców

Inteligentne zarządzanie zasobami energetycznymi jest tylko jednym z aspektów realizowanych przez MAF ENERGY na obszarze współpracujących miast. Składają się na to elementy związane z:

 • inteligentnym opomiarowaniem,
 • systemami zarządzania energią w budynkach,
 • systemy zarządzania oświetleniem ulicznym,
 • systemy zarządzania ruchem,
 • systemy pomiarowe w zakresie parametrów środowiskowych,
 • systemy komunikacyjne.

Inteligentne miasto (ang. smart city) to innowacyjne miasto przyszłości, które słuchając swoich mieszkańców w sposób naturalny dopasowuje się do ich potrzeb, podnosząc poziom oraz komfort ich codziennego życia przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi.