Prowadzenie projektów innowacyjnych oraz naukowo-badawczych

Wsparcie oraz potężne zasoby wiedzy i doświadczenia

Jeżeli jesteś właścicielem innowacyjnego rozwiązania, natomiast brakuje Ci kompetencji i/lub  zasobów do skutecznej weryfikacji jego właściwości, a następnie wdrożenia na rynku, MAF ENERGY jest naturalnym środowiskiem do realizacji tego przedsięwzięcia.

Budowa i rozwój lokalnych rynków energii oraz nowoczesnego rynku energetycznego wymaga opracowania i wdrożenia wielu innowacyjnych rozwiązań z różnych dziedzin. W naszych zasobach znajdują się przedsiębiorstwa:

 • samodzielnie realizujące przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w oparciu o własne know-how oraz prawa własności przemysłowej,
 • przedstawiciele sektora nauki opracowujący różnorodne rozwiązania potencjale wdrożeniowym,
 • podmioty zajmujące się przygotowaniem oraz zarządzaniem realizacją projektów badawczo-rozwojowych,
 • podmioty specjalizujące się w pozyskiwaniu środków finansowych na współfinansowanie realizacji projektów naukowo-badawczych,
 • podmioty kapitałowe realizujące inwestycje wysokiego ryzyka związane z opracowaniem i wdrażaniem innowacyjnych produktów i usług.

Naszym głównym partnerem strategicznym jest firma , która jest przedsiębiorstwem funkcjonującym w branży innowacyjnej. Podstawą określającą jej zakres i sposób funkcjonowania jest przyjęta definicja innowacji, jako procesu składającego się z dwóch etapów:

 • przekształcenia idei do wynalazku,
 • przekształcenia wynalazku do towaru lub usługi.

Aby zasłużyć na miano innowacji pomysł/produkt musi być powtarzalny i opłacalny, a także musi zaspokajać konkretne potrzeby.

W przeciwieństwie do większości przedsiębiorstw skupiających swoją działalność wokół jednego pomysłu / wynalazku i prowadzących cały proces od idei do produktu (przedsiębiorstwa typu start-up), Innovation AG skupia swoją działalność wyłącznie na pierwszym etapie procesu – przekształceniu idei w wynalazek, walidacji oraz potwierdzeniu jego funkcjonowania.

Przedsiębiorstwo jest skupione na rozwoju technologii, która jest sprzedawana podmiotom planującym na jej podstawie wdrożenie i rozwój produktów/ usług końcowych. Dla Innovation AG produktem końcowym jest technologia.  W każdym przypadku po zidentyfikowaniu idei, następuje proces rozwoju, modelowania i testów, który ma na celu:

 • opis zasad danego zjawiska;
 • weryfikację, czy idea jest możliwa do przekształcenia w wynalazek;
 • określenie koncepcji technologii i jej przyszłych zastosowań;
 • potwierdzenie i weryfikację w sposób analityczny i eksperymentalny krytycznych funkcji technologii;
 • określenie komponentów i podsystemów technologii;
 • budowę funkcjonalnego prototypu;
 • potwierdzenie funkcjonowania technologii zgodnie z założeniami badanej idei/pomysłu w wyniku badań eksperymentalnych prototypu.

W momencie potwierdzenia, że badana technologia jest zgodna z założeniami i możliwa do wdrożenia, stanowi ona produkt przedsiębiorstwa i podlega sprzedaży.

W prowadzonych pracach badawczo – rozwojowych Innovation AG wykorzystuje własne zaplecze badawcze, na które składa się rozbudowana infrastruktura techniczna umożliwiająca: modelowanie, pomiary, prototypowanie i testy funkcjonalne. Całość procesu jest wykonywana samodzielnie z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury, co zapewnia: sprawną realizację wszystkich procesów oraz zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkich wrażliwych danych.

Jeżeli macie Państwo ciekawy pomysł na startup – prosimy o kontakt – POMOŻEMY NA KAŻDYM ETAPIE!