Systemowe wsparcie ograniczenia niskiej emisji

Poprawa jakości powietrza

Strategia likwidacji ryzyka wystąpienia zjawiska Smogu w siedmiu krokach:

URUCHOMIENIE WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR ZGODNIE Z PN EN ISO 50001 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

WYKONANIE PRZEZ WYZNACZONYCH W KROKU PIERWSZYM PRACOWNIKÓW JST RANKINGU ZARZĄDZANYCH BUDYNKÓW WG ICH ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ (EK)

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU CIĄGŁEGO MONITORINGU MEDIÓW. SYSTEMY LICZNIKOWE DOSTAWCÓW NIE POZWALAJĄ NA CIĄGŁY MONITORING ZUŻYCIA, KTÓRY JEST WARUNKIEM OPTYMALIZACJI ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ. NIE POZWALAJĄ TAKŻE NA KONTROLĘ JAKOŚCI DOSTAW ENERGII. PONADTO DANE Z MONITORING MAJĄ OGROMNY WPŁYW NA DOKŁADNOŚĆ AUDYTU ENERGETYCZNEGO

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI BUDYNKU I WYKONANIE CYFROWEJ INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ JAKO WARUNKU KONIECZNEGO WYSOKIEJ JAKOŚCI AUDYTU ENERGETYCZNEGO. PONADTO INWENTARYZACJA OBNIŻA KOSZY WYKONANIA PROJEKTÓW INWESTYCJI TERMOMODERNIZACYJNYCH.

WYBÓR AUDYTORA ENERGETYCZNEGO DLA WYKONANIA AUDYTU NAJBARDZIEJ ENERGOCHŁONNYCH BUDYNKÓW. UWAGA, POZA CENĄ WYKONANIA AUDYTU KRYTERIA WYBORU POWINNY ZAWIERAĆ WYSOKO PUNKTOWANE DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE AUDYTORA W UZYSKIWANIU NAJNIŻSZEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BUDYNKÓW, PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI AUDYTÓW.

WYKONANIE INWESTYCJI GŁĘBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI PRZY ZAGWARANTOWANIU NA KAŻDYM JEJ ETAPIE NADZORU AUDYTORA ENERGETYCZNEGO.

STAŁY MONITORING EFEKTÓW INWESTYCJI TERMOMODERNIZACYJNEJ W RAMACH SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ.