cena oleju opałowego

Wchodzą przepisy taksonomii – co to oznacza?

Wchodzą przepisy taksonomii – co to oznacza?

Wchodzą przepisy taksonomii – co to oznacza?

Od 1 stycznia w życie weszły rewolucyjne unijne przepisy dotyczące klasyfikowania działalności gospodarczej pod kątem jej zrównoważoności środowiskowej, które powszechnie zaczęto nazywać „taksonomią”. Za cel przewodni tej regulacji stoi dążenie do zwiększenia poziomu ochrony naszej planety. Chodzi tu o przekierowanie kapitału z inwestycji potencjalnie szkodliwych dla środowiska na opcje bardziej proekologiczne.

Kontekst Europejskiego Zielonego Ładu

Taksonomia nie jest działaniem samym w sobie, ale integralną częścią większego planu – Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to ambitna strategia, której nadrzędnym celem jest przekształcenie Unii Europejskiej w region o neutralnym wpływie na klimat do 2050 roku. Taksonomia ma za zadanie dostarczyć narzędzi dla UE, państw członkowskich, uczestników rynku oraz konsumentów, które pozwolą na jednoznaczne określenie, jakie działania gospodarcze można traktować jako zrównoważone środowiskowo. Ma to również na celu chronić inwestorów i konsumentów przed dezinformacją oraz tak zwanym „green-washing’em” czyli nadawaniem produktom czy usługom sztucznego wizerunku „zielonego”, mimo że w rzeczywistości takie nie są.

Kryteria zrównoważoności

Aby działalność gospodarcza mogła być uznana za zrównoważoną środowiskowo w świetle taksonomii, musi spełniać cztery kluczowe warunki. Po pierwsze, musi przyczyniać się do realizacji co najmniej jednego z sześciu głównych celów środowiskowych. Po drugie, nie może wyrządzać szkód żadnemu z tych celów. Po trzecie, jej działania muszą być prowadzone zgodnie z minimalnymi gwarancjami socjalnymi i środowiskowymi. Wreszcie, musi spełniać określone techniczne kryteria kwalifikacji.

Wpływ na finansowanie i certyfikację

Choć na pierwszy rzut oka taksonomia może wydawać się skomplikowana, jej realny wpływ jest nie do przecenienia. Ta „zielona rewolucja” przedefiniuje sposób, w jaki przedsiębiorstwa będą pozyskiwać finansowanie. Taksonomia staje się bowiem punktem odniesienia dla wielu innych aktów prawnych w UE, zwłaszcza tych dotyczących finansowania. Na przykład, firmy, które nie spełniają kryteriów zrównoważoności, nie będą miały dostępu do ogromnych funduszy przeznaczonych na inwestycje w ramach różnych programów UE, takich jak fundusz na rzecz transformacji czy programy odbudowy po pandemii COVID-19. Ponadto, taksonomia wpłynie też na system zielonych certyfikatów, co może przynieść realne korzyści tym firmom, które postawią na ekologiczne rozwiązania.

Wprowadzenie taksonomii to ważny krok na drodze do realizacji europejskich ambicji klimatycznych. Choć zmiany te mogą być wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw, to jednocześnie stanowią szansę na zrównoważony rozwój w przyszłości.